Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση και την επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων στους εξής τομείς: Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Εξαερισμό, Πυροπροστασία. Σχεδιάζουμε με ακρίβεια όλα τα παραπάνω συστήματα, φροντίζουμε για την κατασκευή τους σύμφωνα με την αρχική μελέτη και τα παραδίδουμε σε πλήρη και εύρυθμη λειτουργία.