Άδεια ανακαίνισης σπιτιού – Οικοδομική άδεια. Πότε απαιτείται – Κόστος.

Η Ανακαίνιση σπιτιού είναι μια σημαντική απόφαση, μιας και αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια διαδικασία που ενδεχομένως να σας κοστίσει τόσο σε χρήματα όσο και σε χρόνο. Ανάλογα με τη φύση των αλλαγών που χρειάζεστε στο χώρο σας, η αναμόρφωση Read More

Ρυθμίσεις για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στις οικοδομικές εργασίες

Με το άρθρο 89 του Νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου 2020 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ρυθμίζονται θέματα που διασφαλίζουν τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αυτά που αποκαλούμε μπάζα), Read More

Στάδια Κατασκευής της Οικοδομής

Για την κατασκευή ενός κτιρίου, υπάρχουν τα στάδια κατασκευής της οικοδομής. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών μιας νέας οικοδομής, χρειάζεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας του συγκεκριμένου έργου. Για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας, απαιτείται: Κατάθεση πλήρους φακέλου στην Πολεοδομία Λήψη όλων Read More